20_Gradisce-grb-cb.gifGradišćanski grb20_Gradisce-grb-cb.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.