MEMO_stift_livo_malo.gifKakova neuredba!MEMO_stift_pravo_malo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
četvrti dan tajedna:
četvrtak
treti/treći dan tajedna:
srijeda
sedmi dan tajedna:
nedilja
prvi dan tajedna:
ponediljak
drugi dan tajedna:
utorak
peti dan tajedna:
petak
šesti dan tajedna:
subota