MEMO_stift_livo_malo.gifKakova neuredba!MEMO_stift_pravo_malo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
četvrtak
srijeda
nedilja
ponediljak
utorak
petak
subota