MEMO_stift_livo_malo.gifKakova neuredba!MEMO_stift_pravo_malo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.