03_bockori_slama.gifKako se svečuje Božić u Španjolskoj!03_bockori_slama.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Božić      cipele      Dica      ljudi      noć      selu   
Pablo iz Španjolske povida:
U svakom se nastavu velike jaslice.
Marija i Jožef su tako veliki kot pravi .
Pri nas je glasna i vesela fešta. 04_cizma.gif
Pijemo, jimo i tancamo cijelu .
zataknu slame u cipele.
To je krma za kamilje.
A za hvalu vržu tri kralji dare u .