05_H_Memo-cita.gifMemo čita05_H_Memo-cita.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
04_stan.gif
04_macka.gif
04_jez.gif
04_cizma.gif
04_snigovic.gif
04-mis.gif
06_zvijezda.gif