05_klown.gifGlagoli - pazi!05_klown.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
pisati - schreiben
veseliti se - sich freuen
tancati - tanzen
skakati - hüpfen
jačiti - singen
preoblići se - sich umziehen