05_carobnjak.gifGlagoli - glej točno!05_carobnjak.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.