06-11_klaun-dicak.gifImenice - glej točno!06-11_klaun-dicak.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
viška
čarobnjak
klaun
kauboj
kraljica
kuhar