12_13glavna.gifPridjevi - glej točno!12_13glavna.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
glasno
zlato
staro
lipo
veselo
šaro