04_snigovic.gifSnigović08_dica.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dosadno      Jur      lonac      metlu      mrkvu      Petar      snigovića      ugljena      vrt      zabio   
Petar: Eva, meni je tako . 08_dicak-metla.gif
Idemo na vrt napraviti ?
Eva: Da. Dobra ideja.
Petar: Ćemo se oblić teplo, pak friško van na .
Eva: Ali , ov put neka zabiti na rukavice!
Zadnji put si išao bez njih, pak si obetežao.
Petar: Hvala, da misliš za mene. Sigurno bi bio opet na nje.08_divicica-mrkva.gif
Eva: Ja ću zeti i za snigovića sobom.
Petar: A ja ću pojti u pivnicu po i .
Joj, kako će biti naš snigović velik i lip!
Eva: se tako veselim.