_GH_Logo.gifMemori_GH_Logo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
13_klizaljke.gif
13_rukavice.gif
13_kapa-zuta.gif
13_jupa_crljena.gif
12_cizme.gif
13_salj-zelen.gif