_GH_Logo.gifMemori_GH_Logo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
13_led.gif
12_pahuljica.gif
12_snigovic.gif
12_siji.gif
13_grude.gif
12_sana.gif