Memo_stoff_mali.gifMemo čitaMemo_stoff_mali.gif

Križaljka

  
Kliknite na broj u križaljki da vidite pitanje. Popunite križaljku pak kliknite na gumbu "Provjeri" da kontroliraš svoje odgovore. Morete kliknuti na gumbu "Pomoć" da dobite sljedeću slovu.
1      2          
            
         3     
  4    5          
 6