04_14_Mikula.gifBiškupski kruh04_14_Mikula.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   cukor/šećer      kruhe      kusićev      muku      sadje   
Djelaj ovako:
1. Izmišaj i jaja dobro mikserom!02_kalendar.gif
2. Sada dodaj sitno riženo suho , 1 malu prizu cimeta i sok od citrone!
3. Dodaj i mišaj isto nutra!
4. Izmišaj dobro masu i napravi 5 malih !
5. Peci male na 170° C pol ure do 40 minut!
Dobro račenje!