06_zvijezda.gifJa sam „On ki sam” – JAHVE06_zvijezda.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Bog      cipele      glas      Mojzeš      naroda      ovce   
Mojzeš je pasao u brigi svoje . Mislio je na svoj narod,
ki/koji živi u ropstvu u Egiptu.
Najednoč je vidio trnov grm, ki/koji je gorio. Ali grm nije izgorio.
Išao je bliže, da vidi, ča/što je to. Iz grma je čuo : 16_prava_slika.gif
, Mojzeš! Neka dojti bliže! Sazuj si ,
jer ti si na svetom mjestu!
Čuo sam jaukanje svojega ! Ispeljaj ga iz Egipta!”
Mojzeš se je jako prestrašio i je pitao: „Gdo/ ki si ti?”
Glas iz gorućega grma je odgovorio:
„Ja sam Abrahama, Izaka i Jakova.
Ja sam Jahve – On ki sam! Ovako neka me zove moj narod,
koga kanim osloboditi od ropstva iz Egipta.
Ja ću mu pomoći! Ja sam svenek za vas ovde!“