10_dica-sport.gifDošmuljati se10_dica-sport.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   školarov      dite      igra      krug      ramen      ruku   
Treniraj se reakciju!
Postavite se u jedan tako da gledate van!
Dva ili već stoji nutri.
Pažljivo se moraju došmuljati jednomu, ki stoji vani u krugu.
Ćuti , da ga gdo kani dotaknuti, mora odmah zdignuti .
To je znak da je to upamet zeo.
Dite ko/koje ne zame upamet,
da ga gdo kani dotaknuti i mu ta vrže ruku na ,
mora u sredinu pojti. Sada se počinje od početka.