01.gifVazam01.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_dica-iscu-jaja.gif
02_oganj.gif
02_ratsche.gif
02_vaza-jaja.gif
02_vazmena_kosara.gif