02_vazmena_kosara.gifVazmena jaja02_vazmena_kosara.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.