13_jaje_saro67.gifVazmena jaja13_jaje_saro67.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.