04_stelja-jaja1.gifKade leži vazmeno jaje?04_stelja-jaja1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
06_crljeno_jaje-lipo.gif
06_zuto_jaje39.gif
06_plavo_jaje32.gif
06_saro_jaje133.gif
06_zeleno_jaje137.gif
06_lilasto_jaje30.gif