03-Jezus-na-krizu.jpgHebrejci, tako su zvali narod Izrael u Egiptu03-Jezus-na-krizu.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Žene      Bog      narod      oslobodjenju      putovanje      robi      sin   
Oni su bili i su morali graditi palače i groblje za faraona.
Bog je dao Mojzešu nalog da ispelja svoj iz Egipta.
On se je vratio najzad i je prosio faraona da pusti Hebrejce u slobodu.
Faraon ih nije kanio pustiti.
Na to je poslao katastrofe prik Egipta.16_17.gif
Kad je umro najstariji faraona, je faraon dopustio da projdu.
Hebrejci su se u noći skupaspravili.
su spekle kruh bez kvasa, a muži su zapokali stvari.
Otpravili su se na u novu zemlju.
Još dandanas povidaju oci svojoj dici o velikom .