Prinos nove sridnje škole škole Veliki Borištof - Vježbe za odmaranje/opuštanje

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
Bild7.gif
Bild5.gif
Bild10.gif
Bild4.gif