05_cvijece21.gifSve cvate!05_cvijece21.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
07_ljubicica43.gif
07_tulipan.gif
07_visibaba51.gif
07_krokus141.gif
07_jaglac_mali40.gif
07_tratincica46.gif