03_kokos.gifObitelj kokoš03_peteh.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
kljun
rep
kreljut
noge
črape
roža