03-jaja16.gifRazvija se novi život u jaju...03-jaja16.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   21 danu      aprilu ili maju      gnjazdu      kvočka      Seljaki   
U počne kokoš siditi na jaji.

Ona se zove onda . 03_kokos.gif

velu, da ona „kvoca“.

U nastane vrlo teplo, oko 38° do 40°C.

Po se izlegnu 8 do 10 malih piplić.