05_zec-spi.gifMali zečić je došao u stan05_zec-spi.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.