05_gajba6.gifMali zec05_gajba6.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Dica      gajbu      sobu      svadjati      Vazme      zecom   
Za su dostali Lara i Niko jednoga živoga zeca.

Lara ga je zaprla u .05_gajba2.gif

Potom je Niko vrgao gajbu u dičju .

su malomu zecu dala frišku vodu, salatu i peršin za žerati.

Lara i Niko počeli su se , gdo će prvi zeti zeca na krilo i ga gladiti.

Vrijeda su se opet pogodili i igrali sa . Zec je mirno zaspao.