07-jaja-kosara52.gifDica su našla vazmena jaja!07-jaja-kosara52.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
06_dite-crljeno.gif
Ana
06_dite-plavo.gif
Branko
06_dite-vidno-plavo.gif
Ivan
06_dite-zeleno.gif
Štefan
06_dite-saro.gif
Liza
06_dite-zuto.gif
Evica