zec_stoji133_livo.gifDica su našla vazmena jaja!zec_stoji133.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.