04_bijelo_jaje18.gifVazmena jaja04_bijelo_jaje.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
13_lilasto_vidro.gif
13_zeleno_vidro.gif
13_zuta_farba_vidro75.gif
13_plavo_vidro.gif
13_saro_vidro72.gif
13_orandzasto_vidro70.gif