10-5Euro-Schein.gifKoliko € su dica šparala?10_50cent.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.