10_2-EURO1.gifKoliko € su dica šparala?10_1-EURO.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
10_ana.jpg
10_luka.jpg
10_marija.jpg