10_20cent.gifKoliko € su dica šparala?10_10cent.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
10_sara.jpg
10_mate.jpg
10_Sime.jpg