10-10Euro-Schein.gifKoliko € su dica šparala?10-20Euro-Schein.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.