14_dica-krug.gifZec i jaja14_dica-krug.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dica      dite      jaja      kolobar      tlo      vrime      zec      Zec   
Nacrtaj kredom kolobar na !
Vrzi u za svakoga igrača dvi labde/lopte! Jedno dite je zec.
Zadaća zeca je paziti na .
On ostane za igre u kolobaru.
smi ležati na jaji, sjesti se i je držati nogami.
Druga sidu okolo kolobara i se nogami i rukami trsu,
da dostanu svoja jaja najzad. Ali je ne smi uloviti.
Ko/Koje zec pobadne, ono mora jaje najzad postaviti u kolobar.
Dobitnik je ono dite, ko/koje najprvo dostigne svoja dvoja iz kolobara.