15_6.gifMacice15_5.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   grane      kažiprstom      linije      macice      muštru      papir      vazu   
1. Naslikaj na zlatnu foliju (5cm x 8cm) i izriži ju!

2. Na foliju crtaj olovkom!15_1.gif

3. Obrni vazu i zalipi ju zdola na !

4. Slikaj flomasterom črne gori, od vaze kraj!

5. To su .

6. Mišaj u bijeloj farbi i pečati macice na grane!

7. Kistom pofarbaj črne kapice na dno !