18_harmonika.gifAbeceda instrumentov18_harmonika.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
18_egitara.gif
18-trumbita.gif
18_saksofon.gif
18-klavir.gif
18-geige-ne.gif
19_dudelsk.gif