24_EDV.gifPaint.net24_EDV.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   grafike      kompjutoru      mriži      odrasle      umjetnik   
Slikati na kao veliki!

Ako su ti dičji programi premali,

onda si moreš u preskrbiti bezplatno ovo upotribljavanje za ,

koje se da vrlo lako hasnovati.

S njim moreš , znači slike ili fotografije, istotako predjelati kao i moljati.

Mnogo „tools“-ov ti daju pomoć.

Samo malo vježbe i gotov je novi digitalni !