04_srce.gifMajkin dan04_srce.gif

Križaljka

  
Kliknite na broj u križaljki da vidite pitanje. Popunite križaljku pak kliknite na gumbu "Provjeri" da kontroliraš svoje odgovore. Morete kliknuti na gumbu "Pomoć" da dobite sljedeću slovu.
      1    2     
 3            
           
           
4             
           
 5