02_mama.gifMajkin dan02_mama.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_peglja.gif Ona pere i
02_cedulja.gif Ona popravi
02_lonac.gif Ona nam kuha
03_schneiderin.gif Ona mora
02_clin.gif Ona čisti
14_rajna_180.gif Ona peče
02_auto.gif Ona me doveze