03_sprechblasen.gifČa/Što moja mama/moj tata djela03_sprechblasen.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Gdo      ima      Ja      jaku      mama      rublje      tata      tatu   
Gdo mi pere moje ? Moja mama. / Moj .

me ima rado? Moja . / Moj tata.03_sprechblase.gif

Gdo mamu rado? Ja imam mamu rado.

Gdo ima rado? imam tatu jaku rado.