08_mama-dite.gifČa/Što moja mama/moj tata djela08_mama-dite.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Gdo      kuha      mama      mi      Moj      ručenje      tata   
me jutro zbudi? Moja . / Moj tata.

Gdo mi kakao? Moja mama. / Moj .

Gdo mi načini ? Moja mama. / Moj tata.

Gdo kuha objed? Moja mama. / tata.