11-austrija-mandl.gifSvako zvanje je važno!11-austrija-mandl.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.