06_tata-dicak.gifMoj otac06_tata-dicak.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   čvrsto      bradu      Hvala      Moj otac      noga      oči      otac   
Moj ima kafecke vlase. Moj otac ima plave .
04_srce.gif
Moj otac ima . Ruke mojega oca me držu.

se rado s manom igra. I cijeli dan je za mene na .

, dragi oče!