12_metulj_zuti.gifNajdi pravu zamjenicu!12_metulj_zeleni.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
Moja majka je jako ljubezna.
08_mama-dite.gif
Moj otac i moj stariotac kupu kitice.
20_dicak-kitice.gif
Dica su na Majkin dan jako dobra.
07_divicica-dicak.gif
Sunce lipo sviti.
07_sunce.gif
Divičice jaču lipu jačku.
07_divicice_jacu.gif