12_metulj_zuti.gifNajdi pravu zamjenicu!12_metulj_zeleni.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.