09_kaos.gifPresenećenje na Majkin dan09_kaos.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Ćemo      Ča/Što      jaje na oko      je      kavu      kruh      kuhinju      majki      Majkin dan      mokro      požgao      presenećenje      tlo   
Dica, danas je . Ćemo majku presenetiti.

joj napraviti ručenje. Ja ću majki speći .

Ja ću majki skuhati .01.gif

Ja ću postaviti kitice u vazu. Ja ću majki stopliti .

Po nekom vrimenu dojde majka u .

se je ovde dogodilo? Jaje je upalo na i se je razbilo.

Kava prekipila. Vaza se je srušila i sad je sve .

A kruh se je . To je pravo .