12_kitica-zuta.gifNa sinokoši12_kitica-zuta.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
črljena kitica
12_kitica-crljena.gif
zeleni
metulj
12_metulj_zeleni.gif
žuti
metulj
12_metulj_zuti.gif
plava kitica
12_kitica-plava.gif
zelena žaba
12_zaba.gif