14_4-cukor.gifJagodni san14_3_maline.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   štapnim mikserom      cukorom      jagodni san      medjuvrimenu      Razdili   
Vrzi jagode skupa sa na oko 10 minut na jedan pladanj!14_1.gif

U tuči šlag polako!14_2.gif

Sada piriraj grubno jagode i mišaj je onda sa šlagom!

masu u stakalja ili zdjelice i posipaj je krokantom!14_5-vrc.gif

Serviraj tvoj „“!